PRZEWÓD DO GAZU SUPER EURO 75CM

EAN: 5907798777334

Opis produktu

Przewód elastyczny do gazu w osłonie PCV 75 cm Zastosowanie: do elastycznego podłączenia urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi. Przewód nadaje się do stosowania w pomieszczaniach objętych przepisami dotyczącymi reakcji na ogień. Maksymalna temperatura robocza: 60°C. Maksymalne ciśnienie robocze 0,5 bar. Odporność na ogień: 650°C/30 min. Reakcja na ogień klasa B-s2,d0. Rekomendowany minimalny promień gięcia w trakcie użytkowania 90 mm. Przeznaczenie do gazów: E; Ls; Lw; P; B; B/P.
Mrówka Nowy Dwór Mazowiecki
Siedziba:
ul. Leśna 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: 22 732 15 15
E-mail: ndm@psbmrowka.com.pl
NIP: 5311125798
REGON: 012234065